Відділення клініки Малюк

Banner-aside

Гінекологія

Галузь медицини, що вивчає захворювання, характерні лише для жіночого організму, i насамперед, захворювання жіночої репродуктивної системи.

Banner-aside

Терапія

Процес, бажаною (але не завжди досяжною) метою якого є полегшення, зняття чи усунення симптомів

Banner-aside

Офтальмологія

галузь медицини, що вивчає анатомію і фізіологію органів зору, хвороби ока та розробляє методи лікування та профілактики.

Banner-aside

Педіатрія

сфера медицини, яка займається діагностикою та лікуванням дітей з народження до 18 років.

Banner-aside

Хірургія

галузь медицини, яка вивчає патологічні стани та хвороби, що лікуються за допомогою оперативного (хірургічного) методу. Завданням хірургії є також ряд питань підготовки пацієнта до операції та ведення його в післяопераційному періоді.

Banner-aside

Ортопедія-травматологія

напрями медицини, які дозволяють провести діагностику і лікування захворювань опорно-рухового апарату (кістково-м'язової системи, суглобів і зв'язок).

Banner-aside

Відновлення здоров'я

Banner-aside

Логопедія

наука про порушення мовлення, методи їх попередження, виявлення й усунення засобами спеціального навчання й виховання. Логопедія вивчає причини, механізми, симптоматику, перебіг, структуру порушень мовленнєвої комунікації, системи корекційного в

Banner-aside

Неврологія

наука, яка вивчає нервову систему, розробляє теорію і практику лікування неврологічних хворих.

Banner-aside

Неонатологія

наука про виходжування немовлят, пошук оптимальних методів діагностики й лікування хвороб у дітей перших 4 тиж життя.

Banner-aside

Оториноларингологія

розділ медицини та медична спеціальність, що спеціалізується на діагностиці й лікуванні патологій вуха, горла, носа, а також голови та шиї.

Banner-aside

Діагностика

галузь знань, що вивчає теорію і методи організації процесів постановки діагнозу, а також принципи побудови засобів діагностування.

Banner-aside

Мамологія

галузь медицини, яка займається виявленням, лікуванням і профілактикою хвороб ... Жінкам до 40 необхідно відвідувати мамолога щороку.

Banner-aside

Психологія

одна з наук про людину. Об’єктом її вивчення є найскладніша сфера життєдіяльності людини – психіка

More to explore.

зворотній
дзвінок